JUMALA


1. Pyhä Raamattu

Pyhä Raamattu, Vanha ja Uusi testamentti, on kirjoitettu Jumalan sana, jonka jumalallisen innoituksen vaikutuksesta pyhät Jumalan miehet puhuivat ja kirjoittivat Pyhän Hengen johtamina. Tässä sanassa Jumala on uskonut ihmiselle pelastumiseen välttämättömän tiedon. Pyhä Raamattu on erehtymätön ilmoitus Jumalan tahdosta. Se on luonteen mittapuu, kokemuksen koetinkivi, arvovaltainen opin ilmoittaja ja luotettava esitys Jumalan teoista historiassa. (2. Piet. 1:20,21; 2. Tim. 3:16,17; Ps. 119:105; Sananl. 30:5,6; Jes. 8:20; Joh. 17:17; 1. Tess. 2:13; Hepr. 4:12.) 

2. Kolminaisuus

On olemassa yksi Jumala: Isä ja Poika ja Pyhä Henki, kolmen yhtä iankaikkisen persoonan ykseys. Jumala on kuolematon, kaikkivoipa, kaikkitietävä, kaikkea korkeampi ja aina läsnä oleva. Hän on ääretön ja ylittää ihmisen käsityskyvyn; kuitenkin hän on tehnyt itsensä tunnetuksi ilmoittamalla itsensä. Hän on arvollinen saamaan koko luomakunnan ikuisen ylistyksen, palvonnan ja palveluksen. (5. Moos. 6:4; Matt. 28:19; 2. Kor. 13:13; Ef. 4:4-6; 1. Piet. 1:2; 1. Tim. 1:17; Ilm. 14:7.) 

3. Isä

Jumala, iankaikkinen Isä, on koko luomakunnan Luoja, kaiken alkulähde, ylläpitäjä ja hallitsija. Hän on vanhurskas ja pyhä, laupias ja armahtavainen. "Hän on kärsivällinen, ja hänen hyvyytensä ja uskollisuutensa on suuri." Pojassa ja Pyhässä Hengessä ilmenevät ominaisuudet ja kyvyt ovat myös ilmauksia Isästä. (1. Moos. 1:1; Ilm. 4:11; 1. Kor. 15:28; Joh. 3:16; 1. Joh. 4:8; 1. Tim. 1:17; 2. Moos. 34:6,7; Joh. 14:9.) 

4. Poika

Jumala, iankaikkinen Poika, tuli ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa. Hänen kauttaan kaikki luotiin, Jumalan luonne ilmoitetaan, ihmiskunnan pelastus toteutetaan ja maailma tuomitaan. Hän, ikuisesti tosi Jumala, tuli myös tosi ihmiseksi, Jeesukseksi Kristukseksi. Hän sikisi Pyhästä Hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta. Hän eli ja koki kiusauksen ihmisolentona mutta antoi täydellisen esimerkin Jumalan vanhurskaudesta ja rakkaudesta.

Ihmeteoillaan hän ilmensi Jumalan voimaa, ja ne osoittivat hänen olevan Jumalan lupaama Messias. Hän kärsi ja kuoli vapaaehtoisesti ristillä meidän syntiemme tähden ja meidän sijastamme. Hänet herätettiin kuolleista, ja hän astui ylös taivaisiin suorittaakseen palvelusta taivaallisessa pyhäkössä meidän hyväksemme. Hän on tuleva takaisin kirkkaudessa vapauttaakseen lopullisesti kansansa ja saattaakseen kaiken ennalleen. (Joh. 1:1-3,14; Kol. 1:15-19; Joh. 10:30; 14:9; Room. 6:23; 2. Kor. 5:17-19; Joh. 5:22; Luuk. 1:35; Fil. 2:5-11; Hepr. 2:9-18; 1. Kor. 15:3,4; Hepr. 8:1,2; Joh. 14:1-3.)

5. Pyhä Henki

Jumala, iankaikkinen Henki, toimi yhdessä Isän ja Pojan kanssa luomisessa, ihmiseksitulemisessa ja lunastuksessa. Hän innoitti Raamatun kirjoittajia. Hän täytti Kristuksen elämän voimalla. Hän vetää ihmisiä puoleensa ja saattaa heidät synnintuntoon; ne, jotka vastaavat hänen kutsuunsa, hän uudistaa ja muuttaa Jumalan kuvan kaltaisiksi. Isän ja Pojan lähettämänä hän on aina Jumalan lasten kanssa, jakaa hengellisiä lahjoja seurakunnalle, antaa sille voiman todistaa Kristuksesta ja sopusoinnussa Pyhän Raamatun kanssa johtaa seurakuntaa tuntemaan koko totuuden. (1. Moos. 1:1,2; Luuk. 1:35; 4:18; Ap. t. 10:38; 2. Piet. 1:21; 2. Kor. 3:18; Ef. 4:11,12; Ap. t. 1:8; Joh. 14:16-18,26; 15:26,27; 16:7-13.)

 
Sivu päivitetty 26.01.2012.

Adventtikirkon lähdekirjasto - http://kirjasto.adventist.fi/oppi-jumalasta